افتتاح سایت سرزمین ایده ها

افتتاح سایت سرزمین ایده ها

با نام و یاد خداوند یکتا پس از مدتی فکر و جمع بندی با عده ای از دوستان خوش ذوق و خوش فکر تصمیم بر افتتاح سایت سرزمین ایده ها...